subheader_индустриални компютри

Умни фабрики

Няколко технологии са в основата на днешните „Умни“ фабрики.

 

 

1   „Облакът“ позволява нови нива на мащабируемост, гъвкавост и взаимодействие.
2   Анализа на големите данни дава възможност за извличане на ценна информация в реално време от масивни обеми от данни.
3   „Всичко в интернет“ създава нови начини за автоматизирано и лично взаимодействие.
4   Сензорни и управляващи мрежи контролират механичните дейности.
5   Скоростта на обмен на данните позволява в реално време за вземане на решения въз основа на анализи.
6   Социалната медия предлага нови начини за сътрудничество в рамките на и извън организацията.