subheader_technology

Мониторинг и управление

 

 

РИСК Електроник ООД предлага комплексната услуга включваща мониторинг, управление, поддръжка и администриране, както на хардуер, така и на системен и приложен софтуер използван в ИТ инфраструктурата на клиента.
Осигуряването на постоянно наблюдение/мониторинг на системите на клиента дава възможност за своевременното откриване и отстраняване на слабости и проблеми в съществуваща ИТ инфраструктура, което, от своя страна, е основен фактор за повишаване на ефективността на работна среда. За съществуващи системи РИСК Електроник ООД предлага експертната помощ при анализа на моментното състояние, поддръжка и ако е необходимо миграция към нови платформи и решения.
За много от компаниите осигуряването на подобен мониторинг е задача, изискваща сериозни инвестиции в хардуер, софтуер и най-вече човешки ресурс, които не генерират добавена стойност в крайния продукт (бизнес резултат) на организацията, затова са и непопулярни. За нуждите на тези организации РИСК Електроник ООД предлага услуги по мониторинг и управление на ИТ средата.

 

Ползи за клиента:

Централизирано управление на ресурсите

Своевременно разрешаване на инциденти и проблеми

Подобрен контрол върху разходите за ИТ инфраструктура

Намаляване на разходите за инсталация, промени и обновяване на устройства и системи

Контрол и проследимост на събития възникнали в ИТ инфраструктурата