subheader_сървъри

Сървърна виртуализация

При динамично нарастването на орга-низацията се увеличават и нуждите от нови специализирани хардуерни устройства. Този ръст води до необ-ходимостта от нови инвестиции в ИТ инфраструктурата. От друга страна поддържането и периодичното обно-вяването на хардуерните системи е сериозно финансово перо. Сървърната виртуализация би повлияла положително на следните слабости на хардуерната ИТ инфраструктура:

 

• Неефективното използване на ресурсите;

 

• Растящите разходи за внедряване на услуги;

 

• Продължителни периоди на внедряване на услуги.

 

Риск Електроник може да предостави компетентна консултация, конфи-гурация, миграция и/или поддръжка на всяка от популярните виртуализационни платформи (VMWare, Hyper-V, Citrix, Xen, Virtual Box и др.).