subheader_projects

Банков сектор

Инсталирането на система от типа диджитал сайнидж (digital signage) и професионалното управление на медийното съдържание може да гарантира няколко стратегически ползи за банковата институция - по-добро взаимодействие с клиента, по-добри възможности за целенасочени оферти и промоции и по-добра корпоративна комуникация.

 

Тъй като секторът на финансовите услуги се променя и развива изключително динамично, банките и финансовите институции предлагат все по-голямо набор и разнообразие от продукти и услуги, за да могат да задържат лоялните си клиенти възможно най-дълго, както и, разбира се, да привлекат нови. Това изисква и адекватни маркетингови усилия за информиране на клиентите относно предлаганите оферти.

 

Използването на дигиталната медия улеснява комуникацията, придобиването на информация и вземането на решение от страна на клиента. Вследствие нараства както неговата лоялност, така и до голяма степен индивидуалната му ангажираност към банковата институция, което е основен фактор за увеличаване на продажбите, предоставените услуги и възвращаемостта на инвестицията.

 

Проучванията показват, че дигиталната медия се възприемат изключително добре от потребителите. Въвеждането на нови технологии за визуализация допринася за придобиването на нов положителен опит и променя отношението на посетителите и клиентите към бранда.