Банка Ти Би Ай

 

Свали брошура
Разгледай онлайн

 

Интеграция на дигитална медия „Emocion“ в банката създава възможности за таргетирани продажби и бърза реализация на промоции


Описание на настоящата ситуация

 

Банка Ти Би Ай е част от структурата Ти Би Ай Файненшъл сървисис. Целта на Банката е да предоставя такива продукти и услуги, които да спомагат за развитието на микро, малки и средни предприятия. Част от принципите им са: установяване на индивидуален подход, съобразен със специфичните нужди на клиентите, гъвкавост в преговорите, удоволетвореност на клиентите.
Банката има добре развита клонова мрежа в цялата страна, чрез която обслужва клиентите си. Използваните средства за маркетиране на продуктите в офисите им са печатни материали – брошури, плакати, листовки, др. Информацията за курсовете на различните валути за деня се визуализира с LED табло.


Решение


Проектът се базира на концепцията за създаване на медия, която не просто да смени хартиените постери и ЛЕД екрана с индустриален дисплей, но и да допринася за цялостното преживяване на клиента. Акцент се поставя и на релеватния маркетинг на продуктите на банката.
Интегрирането на решението включва софтуер и хардуер. На мястото на ЛЕД таблото е монтиран 50“ професионален дисплей, индустриален плеър и уеб камера. Съдържанието се управлява централизирано и е в унисон с корпоративната визия на банката . То включва в себе си и анимирана информация за продукти и промоции както и валутните курсове за деня. Последните се актуализират автоматично като черпят данните чрез сайта на компанията.
Медията привлича вниманието на посетителите и посредством изображение на общополезна информация като прогнозата за времето и часът. Тези динамични компоненти също се обновяват автоматично.
Освен софтуерната платформа, чрез която се създава и визуализира съдържанието, решението изисква и допълнително приложение за анализ на аудиторията. Идеята е банката да получава обратна връзка за типа на посетителите в банката като събира в реално време графична информация чрез камерата (без да запаметява лица и каквото и да било лична информация) и ги анализира, структурирайки я по пол и 4 възрастови групи както следва: 0-12г., 12-35г, 35-65г., 65г.+. Приложението отчита и средната продължителност на гледаемост. Справката се изпраща автоматично по интернет с индикация по часове към централен сървър и е достъпна през уеб интерфейс.

 

Резултати


Информацията събрана от софтуерът за анализ аудиторията дава много по-пълна представа за ефекта от кампаниите като отразява гледаемоста на посетителите по брой и вид в различните дни и часове от деня. Банката може да ползва тази информация, за да задълбочи индивидуалния подход към клиентите и съобрази съдържанието си като например:
• Да определи продължителноста на рекламни клипове съгласно премерената средна продължителност на гледане
• Да подобри посланията си към клиентите като установи кой материал представлява по-голям интерес (получил по-голяма гледаемост) и за каква аудитория

 

Сътрудничеството между Ти Би Ай Банк и РИСК Електроник

 

Като дългосрочни партньори двете фирми познават в голяма степен отсрещната страна и неговата дейност. Банката имаше ясно виждане по въпроса за офиса, с който иска проекта да стартира и мястото на дисплея в него. Изборът на допълнителен софтуер за анализ е естествен израз на стремежа на Банката за индивидуален подход към клиентите си.
Екипът на РИСК Електроник направи оглед на обекта и прецени че най-подходящите размери дисплеи са 50 или 65 инча с работно време 16х7. Позицията на дисплея и осветеноста на помещението бяха от съществено значение за избора на камерата, която работи тясно с анализиращия софтуер.
Двете компании работиха много тясно при свръзването на дигиталната медия със сървъра, обслужващ уеб страницата на банката. Крайната цел беше да се осъществи автоматично изтегляне в реално време на валутните курсове за деня и занапред това да става централизирано за всички обекти на банката.

 

Следващи стъпки

 

Банката иска да използва възможностите на системата за таргетиране на продуктите си към релеватните за тях групи за по-големите си офиси в страната. На базата на анализите, могат да се дефинират отделни канали с различно съдържание и времеви график за излъчване.
Една от ключовите иновации в този проект е централизираното управление на съдържанието и дистанционна софтуерна и техническа поддръжка в реално време. Това дава възможност на банката да се възползва от следното:


• Да зареждат в реално време промоционални оферти и материали, които да увеличат реализираните сделки
• Да минимизират часовете на неработещи дисплеи благодарение на отдалечения мониторинг на системата
• Да се оптимизира ползата от дисплея като автоматично се изключва в нощните часове.
• Автоматично актуализиране на софтуера на системата посредством интернет в часове извън работното време на офиса.
• Не на последно място дигитализирането на банковия клон значително подобрява цялостното преживяване и впечатление на клиента от мястото.
• Потенциалната продуктивност и оптимизиране на разходите от централизираното управление на системата са безспорно значими.

 

Сподели статията: E-mail