subheader_hardware

Картографиране на процеси

Визуализиране на успеха чрез картографиране на процеси

 

Процесната диаграма: Трафикът на данни от птичи поглед

Картографирането на процеси е практика за създаване на визуални диаграми, които представляват стъпките, решенията и дейностите в рамките на бизнес процес. Използвайки инструменти като блок-схеми, BPMN диаграми или карти на потока от данни, картографирането на процеси превежда сложните операции в ясни и разбираеми визуализации. Значението на картографирането на процеси се крие в способността му да подобрява комуникацията и разбирането между заинтересованите страни чрез предоставяне на общ изглед на това как функционират процесите. 

 

 

  Ползи
  Стъпки
  Инструменти
  Резултат
  Визуализации