информационна_сигурност

Изобразителни материали

 

 

ПИКТОГРАМИ
Могат да бъдат основна част от графичната идея. Това са изображения на символи и знаци с единна художествена и естетическа мярка, която е съобразена с масовия опит, действащите практики и стандарти. Формата се изгражда чрез модулен растер, който обединява индивидуалностите в графично и стилово единство като система и гарантира тяхната разпознаваемост. Графичното изображение е обобщено, без подробности.

 

 

 

 

ПЪЛНОЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ
Изображения, при които цветът играе водеща роля в предаването на визуално впечатление. Средствата за създаване на този илюстративен материал се определят в съответствие с постигането на необходимия краен резултат. Това може да са илюстрации, рисувани на ръка или посредством компютърна обработка – генерирани чрез растерни или векторни графики.

 

 

 

 

ИЗОМЕТРИЧНИ ИЛЮСТРАЦИИ
Изометрията имитира триизмерна среда. Това внася допълнителна свежест в изразните средства и позволява предаването на по-голям обем информация използвайки още две допълнителни измерения.

 

 

 

 

ПРОДУКТОВИ ОБРАЗИ
За да се продава добре един продукт, той трябва да бъде харесан от клиентите, да привлича и да предизвиква желание. Продуктовата фотография цели създаването на идеализиран образ на даден обект, като му придаде блясък.

 

 

 

 

ПРОДУКТОВА 3D ФОТОГРАФИЯ

Използването на 3D изображения отговаря на съвременното търсене за по-подробна и детайлна визуална информация и адекватно се интегрира в медията. Този вид изображения предоставят на потребителите интерактивно изживяване, което им създава по-добро усещане за продукта и печели по-лесно тяхното доверие.

 

 

 

 

РЕКЛАМНА ФОТОГРАФИЯ

Създава внушение за по-добри условия, среда или резултати от даден продукт. С цел по-силно и трайно отъждествяване с конкретния бранд, продукт или компания е препоръчително да се работи с актьори или рекламни лица, които да печелят доверието на зрителите.