информационна_сигурност

Видео материали

Видео материалите следват модела на статичния изобразителен материал, но внасят необходимата динамика, в отговор на все по-трудните за задоволяване човешки сетива. Това могат да бъдат:

КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ

ПРОДУКТОВО ЗАСНЕМАНЕ

РЕКЛАМЕН КЛИП 

Индивидуалният подход към всеки конкретен проект определя набора, правилното съотношение и съчетаване на картинни съобщения.