subheader_outsourcing

Отдалечени банкови услуги на място

 

 

  • Първоначална инсталация  и въведение
  • Инсталация и поддръжка на системи за управление на обслужването
  • Решаване на проблеми свързани с отдалеченото банкиране
  • Обучение за използването на дистанционно банкиране, което банката предлага
  • Миграция на софтуера/данни  за отдалечено банкиране
  • Копиранена данни на клиента на дигитално устройство (в случай на проблеми със сигурноста)
  • Посещение при клиенти, информация за нива на достъп, мерки за сигурност, сертификати и др.