subheader_news

Умно паркиране

Какви са ползите от умното паркиране?

 

София е град с постоянно нарастващо население и брой автомобили. Постоянните усилия в облекчаване на трафика дават резултати: въвеждане на метро, обновяване на градския транспорт, стимулиране редовното използване на градския транспорт от населението, ограничаване на възможностите за паркиране в центъра и формирането на синя и зелена зона. В борбата със засиления трафик може да се включи още един компонент – умното паркиране. Един кратък пример: ако шофьор търси два пъти на ден място за паркиране в центъра на града средно по 10 мин., пресмятайки на годишна база това време е повече от 80 часа (при 250 – работни дни в годината). Над 80 часа работещ двигател отделящ въглероден диоксид и вредни емисии само за един шофьор. Ако умножим тези часове по няколко хиляди автомобила ежедневно преминаващи през този процес може да се добие по-ясна представа за по-ложителното влияние, което може да окаже едно решение за умно паркиране. 

 

 

  Намаляване на замърсяването на въздуха
  Спестяване на време за придвижване
  Намаляване на разходи за гориво
  Намаляване на закъсненията за работа
  Спомага за по спокойна среда – намаляване на изнервените шофьори
  Намаляване броя на леки ПТП