subheader_news

Умен бизнес

 

Умна търговия

Защо?

Движеща сила на световната икономика е задоволяването на потребителските нужди. Събиране на информация от клиента, търсенето на модели и зависимости в потребителския избор, както и улесняването за направата на такъв лежи в основата на тази група от приложения. Оптимизациите в тази сфера биха довели до повишаване на крайния резултат за търговеца.

 

 

Умна логистика

Защо?

Свободното придвижване на ресурси и глобализацията са благоприятни условия за разширяване на приложенията на „Интернет на нещата“  (intrenet og things) и в тази категория. Възможността за наблюдение на активите в рамките на веригата на доставките, събирането на огромни количества от данни, които са генерирани в резултат на това, дават възможност за нови идеи и решения за оптимизиране на бизнес процесите.

 

 

Умна индустрия

Защо?

Голямата част от приложенията свързани с индустрията са с цел автоматизация на процесите (намаляване на риска от човешка грешка) и опазване здравето на служителите. Сериозно внимание се отделя на възможността машини да комуникират с машини без намесата на човек. Развитието в тази посока се дължи най-вече на развитието на RFID/NFC технологията, сензорните мрежи ZigBee и мрежите изградени от контролери (CAN bus).

 

 

Умно здраве

Защо?

Приложението в тази сфера води след себе си позитиви, които трудно се измерват в пари. Основната цел е повишаване здравословното състояние на населението и мониторинг върху факторите, които оказват вредно влияние на организма. Тази сфера от приложения до голяма степен надгражда Е-здраве изградената инфраструктура.