subheader_print-management

Гласови решения

Традиционните VoIP платформи вече не успяват самостоятелно да задоволят увеличаващите се нужди на един модерен офис. Риск Електроник успешно си партнира в тази област с доказани производители за изграждане на единна комуникационна платформа, която да удовлетвори непосредствените и бъдещи изисквания на бизнеса като спомага и за намаляване на разходите.

 

 

КОМПОНЕНТИ НА ПЛАТФОРМАТА:
ИНФРАСТРУКТУРНО РЕШЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ
ТЕРМИНАЛЕН ДОСТЪП
УПРАВЛЕНИЕ

 

 

Предлаганото от Риск Електроник решение се характеризира с: мобилност, аудио и видео услуги за работа в екип. Базирана на концепцията за „достъпност, екипна работа и иновативност“ с ангажимент за изграждане на ефективни и ефикасни офис системи в организацията. Използването на клиентско приложение за криптиране на потока от данни дава възможност за удобна и сигурна комуникация. Използването на подобно решение носи редица предимства пред конвенционалната телефонна услуга:

 

  • Намаляване на разходите
  • Високо качество на свързаност
  • Без ограничения в разстоянията
  • Конферентна свързаност
  • Цялостен контрол върху услугата
  • Широк спектър от устройства за комуникация (мобилни и стационарни)
  • Широк набор от услуги

Риск Електроник разполага с високо компетентни служители в 28 града в страната, които да предоставят професионална консултация и ефикасна поддръжка.