subheader_consulting

Пътешествието „Дигитална трансформация“

Дигиталната трансформация не е линеен процес и включва стартиране на различни дигитални инициативи. Необходимо е изграждане на умения в различни области и многократно пренасочване на усилията. В помощ може да ви бъде дигиталния компас, който включва 4 части на пътешествието:

 

Създаване на рамката на дигиталното предизвикателство чрез анализ на дигитални възможности и заплахи, с които да се запознаят най-високите нива на мениджмънт.

 

Фокусиране върху инвестицията изисква превръщане на визията в конкретен екшън план.

 

Мобилизиране на организацията, което включва подготвяне на организацията, заявяване на амбициите на организацията и необходимите им промени. Необходимо е създаването на движеща сила, която да създаде нова организация, основа за фирмена култура.

 

Поддържане на промяната. Това включва изграждане на необходимите основни умения за преодоляване на традиционните организационни бариери. Неразделна част са също така мониторинг и измерване на прогреса на промяната и коригиране, където е необходимо.