subheader_outsourcing

Принтиране и сканиране на свързани услуги

 

 

  • Инсталация на оборудване
  • Деинсталация на оборудване
  • Релокация в рамките на същото място (офис, клон)
  • Релокация към ново място
  • Инсталация на драйвери
  • Обучение на крайни потребители