subheader_technology

ИТ Консултиране

 

РИСК Електроник ООД има богат опит в областта на консултирането в направление информационни технологии и прилагане на най-добрите съвременни практики в областта, с цел оптимизиране на бизнес средата на клиентите, чрез ефективно използване на ИТ ресурсите.

 

Бизнес анализ и оптимизиране на процеси чрез бизнес моделиране

Съвременният бизнес изисква бизнес стратегиите и технологиите да вървят ръка за ръка и все повече организации обръщат внимание на това техният технологичен партньор да познава в дълбочина бизнес процесите в организацията. Консултантските услуги следва да включват бизнес анализ, оптимизация и моделиране на бизнес процеси, както и технологични консултации във връзка с практическата реализация на бизнес стратегиите и превръщането им в предимства и ползи за организацията.


Професионално управление на проекти

Управлението е в основата на успеха на всеки проект, независимо от неговата сложност и бизнес област. Консултантите на РИСК Електроник ООД имат натрупан дългогодишен опит в ръководенето на проекти с участието на различни организации, включително и с международно участие. Богатото портфолио включващо шест направления, в които фирмата се е фокусирала, дава основание за реализиране на сложни и широкообхватни проекти.