subheader_technology

Внедряване/Имплементиране на ИТ решение

 

РИСК Електроник ООД е системен интегратор вече над 29 години, с успешно внедрени ИТ решения от широка гама от направления. Проектното реализиране на всяка имплементация дава голяма гъвкавост и широкообхватност. Възможността да се проследи развитието на процеса по внедряване на ИТ решение от край до край дава на клиентите спокойствието, че интеграторът може да бъде полезен във всички фази на този процес.
РИСК Електроник ООД е компания сертифицирана по Система за управление на качеството ISO 9001:2015, с което се гарантира регламентирано управление на процесите по внедряване и контролирано качеството на извършваните услуги.
Процесът по внедряване се състои от пет основни етапа - детайлен бизнес анализ, конфигурация на софтуерната платформа, имплементация (внедряване), тестване на системите
и обучение на потребителите.

 

Детайлен бизнес анализ – на база на предварителен одит, следва да се направи детайлен бизнес анализ на бизнес процесите, които ще се оптимизират, чрез новото ИТ решение;

Тестване, отстраняване на грешки – извършват се множество тестове, последните от които са в реално работеща среда, за да се гарантира, че ИТ решението отговаря на предварително зададените изисквания;

Конфигурация на софтуерната платформа – голямата част от ИТ решенията, които РИСК Електроник ООД интегрира при свои клиенти са базирани на софтуерна платформа, която следа да се конфигурира и инициализира за нуждите на конкретната организация. При on premise решение се стартира инсталация на софтуерната архитектура, която трябва да отговаря на определени хардуерни изисквания;

Обучение – следва провеждане на обучение на основните потребители в условията на ежедневната им работа;

Имплементация – внедряване на ИТ решението в организацията;

Поддръжка и SLA – при желание на клиента се изготвя договор за поддръжка на решението, който може да включва (ако е необходимо и при изрично желание на клиента) и цялостното управление и развити- ето на системата.