subheader_диджитал сайнидж

Търговски обекти

Недостатъчно място за информацията? Просто преминете към EMOCION

EMOCION – Визия за търговски обекти

 

 

Дигиталната медия (digital signage) магазините – ключов маркетингов инструмент за постигане на максимална удовлетвореност на клиентите.

Днес, в условията на производство и предлагане на огромно разнообразие от стоки и услуги, начините на управление на продажбите се променят с бързи темпове.

 

За да се осъществи успешна кампания вече не е достатъчно да се осигурят необходимите складови наличности от даден продукт, да се разпечатат рекламни постери, да се излъчат серии от телевизионни и радио реклами за неговото промотиране и да се разчита, че тези действия ще привлекат достатъчно количество лоялни клиенти. Традиционните методи за реклама вече не са особено ефективни, скъпи са и възвращаемостта от инвестицията е сравнително сложно да бъде изчислена. Телевизионна реклама излъчвана пред масовата аудитория предизвиква нормалната реакция на зрителя да превключи на друг канал и просто да подминава рекламните плакати, които изобилстват на обществените места. Това принуждава рекламодателите да се насочат към алтернативни места и решения за рекламиране, с които да постигнат по-добри резултати с по-ниски разходи. Търговците много добре знаят, че най-подходящото място за контакт с клиента е – самият магазин, където всъщност се взимат по-голямата част от решенията за покупка.

 

Вътрешната дигиталната медия в супермаркетите, веригите магазини и търговските центрове е принципно нов тип рекламна услуга, която позволява да се осъществи контакт с потенциалния купувач, при което се гарантира най-широк обхват на целевите групи. Дисплеите, разположени в различните сектори на магазините, позволяват посланията към клиентите да бъдат излъчвани в предварително избраните ключови точки. Въздействието е по-ефективно и като цяло се създава позитивно отношение към рекламираната марка.

 

Клиентите вече очакват много повече от това, просто да си купят нещо от магазина. Търговските центрове наложиха нова философия на пазаруването. Все повече хора отиват да пазаруват не само с цел да купят това, което име е необходимо, но и да се позабавляват или просто да си прекарат приятно времето.

 

В съвременните пазарни условия дигиталната медия има потенциала да бъде един от ключовите елементи в стратегията на търговците за привличане на лоялни клиенти.

Все повече търговци, които използват дигиталната медия (система от типа диджитал сайнидж) в своите магазини отчитат позитивни резултати. Диджидтал сайнидж системата е най-доброто съвременно средство, което позволява излъчването на подхоящата информация на подходящото място и в подходящото време. Предстои в недалечно бъдеще дигиталната медия да се превърне в основна рекламна площ, сравнима по размери с традиционните медии.