subheader_projects

Търговски обекти

Недостатъчно място за информацията? Просто преминете към EMOCION

EMOCION – Визия за търговски обекти

 

 

Дигиталната медия (digital signage) магазините – ключов маркетингов инструмент за постигане на максимална удовлетвореност на клиентите.

Стремителното развитие на интерактивните технологии, технологиите за визуализация и въобще навика да се живее в една „цифрова реалност” са довели до промяна на мисленето у потребителя и изискват ново ниво на общуване между търговците и клиентите.

 

Дигиталната медия и интерактивната комуникация с купувача все повече ще се превръщат от атрибути на лукса в реален инструмент, който да способства, от една страна, за взимането на решение за покупка и от друга – за увеличаване на оборота и печалбите.

 

Предизвикателството пред търговците да търсят нови начини за привличане на посетители, които могат да станат потенциални клиенти остава актуален въпрос. Задачата пред управлението се състои вече не само в това да накарат клиентите да се възползват от актуалните промоции, но и да създадат лоялни такива, които да се връщат в магазините. Безспорно нивото на обслужване е определящо за това.


Съвременните дигитални технологии (DCX) дават възможност не само за създаване на интерактивна и запомняща се среда, но и редица способи за подобрения, приближаващи ги към поставените цели.