subheader_consulting

Силата на основните операции

Изграждане на оперативно предимство

 

Предимството пред конкуренцията не би могло да се състои само в използването на дигитална технология, но последната би могла да бъде добра за преосмисляне на организационните процеси. Ако успеете да яхнете вълната на претрансформиране на процесите, можете да създадете оперативно предимство, което трудно някой може да изкопира.

Някои компании се фокусират върху осъществяване на контрол, докато други чупят стереотипа на парадокса – контрол и иновации в едно.

 

Редизайн на бизнес модели

 

Създаване на нов бизнес модел за бизнеса е възможно да изисква съществена промяна на това какво продаваш, как го продаваш или как правиш пари от това. Каквато и да е индустрията ви трябва да сте готови да преосмисляте текущия си бизнес модел. В противен случай някой друг ще го направи. 

Има 5 различни подхода за премоделиране на дигиталните технологии.

 

Промяна в индустриите, което представлява откликване на съвършено новите потребности.

Подмяна на услугите и продуктите с други, когато стават директно заместими от нов дигитален вариант.

Създаване на нови дигитални бизнес продукти и услуги, които създават допълнителен приход.

Преконфигуриране на стойноста на моделите за доставка. Наново конфигуриране на продукти и услуги и данни, така че да се промени начина, по който една компания участва във т.нар. „value chain“.

Преосмисляне на добавената стойност. Използване на нови дигитални възможности за посрещане на нуждите на клиентите – нови и съществуващи.