Mрежова инфраструктура в БНТ

Преди осъществяването на имплементацията системите изграждащи информационната инфраструктура, са технологично остарели, без поддръжка от страна на производителя. Оборудването е изключено от екосистемата на производителя и води до рискове при употреба. То вече не отговаря на съвременните минимални изисквания за информационна сигурност, дефинирани под формата на наредбата МИМИС (Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност). В качеството си на обществена медия БНТ е задължена да спазва както тази наредба, така и закона за киберсигурност и закона за електронно управление. Освен това мрежовото оборудване не отговаря на стандартите за информационна сигурност, а тя е от изключителна важност за БНТ.

 

 

 

Свали брошура
Разгледай онлайн
Сподели статията: E-mail