subheader_индустриални компютри

Общ преглед

За да останат конкурентоспособни в днешната икономика, предприятията са принудени да прилагат индустриални решения, базирани на най-съвременните технологии за намаляване на разходите, увеличаване на производителността и гарантиране на високото качество на продуктите и услугите. За целта биват внедрявани все по-сложни процеси, реализирани чрез интелигентни системи, които да подпомагат и оптимизират ежедневните операции. Съвременните тенденции в автоматизацията благоприятстват концепцията за „умна“ фабрика и водят към нов ера, известна още като Четвъртата индустриална революция. В рамките на модулни, структурирани – „умни“ фабрики, кибер-физически системи следят Индустриални системи физични процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят. Чрез „Интернет на нещата“ (IoT), кибер-физическите системи комуникират помежду си и с хората в реално време, а чрез “Интернет на услугите“ се извършват, както вътрешни, така и напречно организационни услуги предлагани и използвани от участниците по веригата.

 

 

Какво представлява индустриалната система

 

Индустриалната система е съвкупност от машини (индустриални компютри и индустриални сървери), софтуер и електроника за постигане на разширени функции за управление, контрол, поддръжка на висока производителност, намаляване разходите за човешките ресурси, както и гарантиране на високо качество. Устройствата се характеризират основно с висока надеждност, устойчивост на екстремна работна среда, множество аналогови и цифрови интерфейси, както и особено дълъг жизнен цикъл. РИСК Електроник предлага необходимите решения, отговарящи на международно признати стандарти за всеки тип производство или среда, където високото ниво на контрол и автоматизация са задължително условие. Така всяко производство получава оптимизирани за неговите потребности технологии от най-ново поколение, интегрирани в индустриалната му среда.