subheader_print-management

Мрежова сигурност

Интернет е домът на голям брой предизвикателства пред мрежовата сигурност. Частичните решения в тази сфера са доказано неефективни, затова Риск Електроник предоставя цялостно решение по проблемите на мрежовата информационна сигурност сравнявайки предаваните данни, поведението на потребители/устройства, използвайки водещите в бранша производители на хардуер и софтуер.

 

Подобряването на мрежовата сигурност е процес, който постоянно трябва да бъде на фокус в организацията. Необходимо е наблюдение и анализиране на съдържанието, потребителите, възможните атаки, и локации, с цел усъвършенстване на мрежовата сигурност и достъпност.

 

Риск Електроник предоставя услуги по консултиране, проектиране и реализиране на стратегии (на управленско и технологично ниво), планове и политики за информационна сигурност, на базата на пакет от предварителни анализи.

 

 

ПЪЛНО ПОКРИТИЕ
Услугата по проектиране на мрежова информационна сигурност предоставя интегрирано решение за цялостна защита на организацията. Риск Електроник предлага оптималната комбинация от устройства, софтуер и тяхното конфигуриране според спецификите на клиента за постигане на защитена информационна среда.
ДЕТАЙЛЕН КОНТРОЛ
Риск Електроник предоставя детайлен контрол върху приложения, съдържание, потребители, локации с цел лесно идентифициране на слабите места в мрежата и нанасяне на корекции.