subheader_news

Умен град

 

 

Умно паркиране

В борбата със засиления трафик може да се включи още един компонент – умното паркиране.

 

 

Устойчивост на конструкциите

Наблюдение на състоянието на сгради, мостове и паметници на културата.

 

 

Шумови карти

Следене на нивата на шум в различните зони на града (център, заведения за хранене, барове).

 

 

Следене на електромагнитните полета

Измерване на облъчването от антени на мобилни оператори и на маршрутизатори (рутери).

 

 

Следене на трафика

Следене на автомобилния и пешеходния трафик, с цел оптимизиране на маршрутите.

 

 

Умно осветление

Интелигентно улично осветление, с възможност за адаптиране в зависимост от климатичните особености и нивото на естествена светлина.

 

 

Управление на отпадъците

Следене нивата на боклук в контейнерите и оптимизиране на събирането и извозването на боклук.