subheader_technology

ИТ Одитиране

 

І. Одитът на ИТ системи

 

Одитът на ИТ системи е част от технологичните услуги, който е тясно свързан с оценката на състоянието на информационните системи, оценка на риска и стратегическото прилагане на целите на организацията от ИТ отдела.

 

 

ІІ. Одит на Информационната сигурност


Информационната сигурност има за цел да осигури безпрепятствената работа на бизнеса. Одитът на информационната сигурност дава възможност на всяка организация да получи ясна представа за нивото на информационната сигурност. Компетентно изготвеният анализ завършва с препоръки за повишаване на сигурността.