subheader_projects

Навигатор (Wayfinding)

 

Съвременната архитектурна среда става все по-сложна и всички ние се нуждаем от различни визуални означения, карти, упътвания и символи, които да ни помогнат да се ориентираме, да открием конкретно място или обект, които търсим. Ефективните системи за навигация създават усещане за безопасност и сигурност и намаляват нивото на стрес, което хората нерядко изпитват, когато се намират в непозната среда.