subheader_сървъри

Частни облачни системи

Риск Електроник в сътрудничество с водещи компании в бранша предоставя възможност за изграждане на частни облачни системи за своите клиенти. Използвайки широко портфолио от ИТ инфраструктурни продукти и софтуерни платформи може да бъде осигурена: надеждност, гъвкавост, ефективност, необходими за: бързо, безпрепятствено и защитено изграждане на среда за необходимите на организацията приложения и услуги. Инструментариумът, с който работим включва:

 

• Високо ефективни системи за вир-туализация, спомагащи процесите на управление на мрежовите и компютърни ресурси.

 

• Иновативни софтуерни решения за гладко преминаване през процеса на миграция към облачни: инфраструк-тура, услуги и приложения.

 

• Платформа спомагаща обработката и анализа на големи и интензивни информационни потоци.