subheader_projects

Управление на обслужването

Чакането е един от факторите, които имат трайно влияние върху нагласата на аудиторията. То е дразнещо, мъчително и изключително скъпо. Той е най-важният фактор в обслужването, макар да не е единствения. Доброто обслужване е основата на общественото одобрение. За 70% от хората това е от най-голямо значение при престоя им в един обект.

 

Според изследване от 2014 година, 66% от посетителите показват неудовлетвореност от обслужването в обществения сектор и трудно заделят времето необходимо за рутинните дейности, свързани с него.

 

До преди няколко години този проблем се решаваше частично от т.нар. системи за управление на опашките (QMS). Промяната в динамиката на всекидневието и все по-високите критерии на клиентите изискват нов по-гъвкав и ефективен подход. Именно такъв предлага ИТ решението EMO-Q, което представлява система от ново поколение. Заложените инновативни технологии създават нови по-гъвкави възможности на обслужване за вашите клиенти/посетители както и приоритизиране на различните услуги.

 

 

Какво постигате?

 

  Организирате екипа си за оптимално обслужване на човекопотока.
  Създавате приятна и релаксираща среда, в която чакането е придружено с предоставяне на полезна информация по един непринуден и ненатрапчив начин.
  Забавлявате посетителите посредством дигитална медия Emocion.
  Сигурни сте, че гражданите са правилно разпределени към обслужващия персонал, разполагащ със съответните за търсената услуга компетенции.
  Намалявате времето за чакане.
  Постигате по-високо удоволетворение от обслужването.
  По-ефективно използвате ресурсите на администрацията.