subheader_outsourcing

Услуги свързани с електрозахранването

 

 

  • Диагноситка и отстраняване  на проблеми свръзани  с електрозахранването  на ИТ оборудването