subheader_hardware

Общ преглед

BPM (Business Process Management) се отнася до систематичното управление на бизнес процеси с цел постигане на организационните цели по ефективен начин. Това включва идентифициране, моделиране, анализиране, оптимизации и автоматизиране на бизнес процесите, за да се подобри производителността. 

Важността на BPM в съвременните бизнеси се състои в няколко ключови области:

 

 

  Ефективност
  Качество
  Гъвкавост и приспособимост
  Видимост и контрол
 

Иновация

  Съответствие

 

BPM служи като стратегически инструмент за постигане на ефективно управление, насърчаване на иновациите и поддържане на конкурентно предимство в динамичната, съвременна бизнес среда.