subheader_projects

Проекти

3D моделиране, прототипиране и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката

Доставка и гаранционно обслужване на оборудване за нуждите на лаборатория

Система за управление на обслужването за ТП НОИ Хасково

Изграждане на система за управление на обслужването EMO-Q за ТП НОИ Хасково

Система за управление на обслужването за ТП НОИ София

Изграждане на система за управление на обслужването EMO-Q за ТП НОИ София

81-во СУ

Jun 07, 2017

Изграждане на безжична комуникационна среда в 81 СУ „Виктор Юго“