subheader_outsourcing

Архивиране на работна станция

 

 

  • Инсталация и конфигуриране  на архивиращ софтуер
  • Възстановяване от архив