subheader_hardware

Откриване на процеси

Невидимите процеси – скритият потенциал

 

Идентифициране и разбиране на вашите бизнес процеси

Откриването на процеси е началната фаза в управлението на Бизнес процеси (BPM), при която съществуващите бизнес процеси се идентифицират и документират. Тя включва събиране на данни чрез работни срещи, интервюта и софтуерни инструменти с цел получаване на ясна представа за текущите потоци от данни. Ролята на откриването на процеси в BPM е от съществено значение, тъй като полага основата за анализ, картографиране и подобряване на процесите чрез предоставяне на цялостен изглед на това как функционират процесите, идентифициране на неефективности и откриване на области за оптимизация и автоматизация.

 

 

  Ползи
  Методи
  Резултат
  Визуализации