subheader_outsourcing

Услуги свързани с работни места

 

 

  • Инсталация на работно място  с „тънки“ клиенти
  • Инсталация на работно място  с компютър
  • Инсталация на работно място  с лаптоп
  • Инсталация на нестандартно работно място
  • Де-инсталация на работно място
  • Де-инсталация на нестандартно работно място
  • Релокация на работно място
  • Релокация на нестандартно работно място
  • Диагностика на хардуера