subheader_service

Адаптивна

Има за цел да подобри работата на потребителите като се фокусира върху промени в информационните системи, с които работи бизнеса. Необходимостта от промени е възможно да бъде породена от:

 

Промени в работните процеси на организацията;
Промени в целите, приоритетите и/или политиките на организацията;
Промени в документооборота на организацията;
Промени в информационните нужди на ръководството;
Промени обусловени от промени в информационната сигурност.