subheader_projects

Валутно табло

Дигиталната медия има много различни превъплъщения в стремежа към подобряване на комуникацията с аудиторията, към коята е насочена. Едно от тях е и реализацията на т.нар. валутно табло, което към настоящия момент сме свикнали да виждаме във всички клонове на банки изпълнено чрез LED технология.

 

Благодарение на функционалностите, които поддържа дигитална медия Emocion обичайното валутно табло може да бъде реализирано с публичен дисплей, на който посредством системата да се визуализират в реално време валутните курсове. Това става автоматично на всички дисплеи, предназначени за тази цел без значение къде се намират от географска гледна точка, както и друг тип динамично променяща се информация, като например лихви по влогове. Тази информация може да бъде редувана със съдържание, посветено на продуктите на съответната организация.