subheader_projects

Дигитално меню

Дигиталното меню е един от крайните продукти като резултат от интеграция на система от типа диджитал сайнидж (digital signage). Най-честото му приложение е в заведения за бързо хранене, където менюто се променя често и централното управление, което предлага системата, е лесен и бърз способ в отговор на динамичната среда. Това спомага за насърчаване на аудиторията към закупуване на определена храна, което е изключително важно за минимизиране на вероятноста тя да залежи и да бъде похабена.

 

Дигиталното меню може да бъде реализирано като система от дисплеи, излъчващи анимирано и актуално съдържание, насочено да улесни клиентите в избора им. Научно доказано е че анимацията, която кара храната да се движи увеличава желанието на хората да я закупят. Дисплеите биха могли да работят както в режим на видеостена, така и като съвсем различни канали, излъчващи различно по вид съдържание.

 

Друг вид реализация на дигиталното меню е в ресторанти. Всеки ресторант разполага с меню, което може да бъде разгледано предварително и което трябва да предоставя коректна информация за продуктите, от които е приготвено всяко ястие. Най-честото решение е публичен киоск с интерактивна повърхност и съдържание, който предоставя информация на клиентите по съвременен, атрактивен и интерактивен начин. Благодарение на дигиталните технологии тя може лесно и бързо да бъде променяна и да дава изображение най-близо до реалистичното посредством живите образи и цветове на съвременните професионални устройства.