subheader_projects

Анализ на човекопотока

 

Ефективният маркетингов подход изисква познаване на аудиторията. Софтуерът за анализ на човекопотока е съществена част от интегрирането на дигиталната медия. Динамичното проследяване на различните групи, посещаващи един търговски обект, сегментирани по пол и възраст и времето, за което съдържанието задържа вниманието им може да даде ценна информация, която да повлияе на цялостната стратегия на веригата.