информационна_сигурност

Компетенции

 

Графичният дизайнер трябва да бъде професионално грамотен и да борави свободно с богатия речник на визуалния език

 

В отдел „Медиен дизайн“ поставяме на първо място доброто художествено образование като основно средство за постигането на високи резултати, докато инструментариумът е променлива територия, която подлежи на непрекъснато изследване и овладяване.

 

Ние сме способни да предложим завършен краен продукт, благодарение на широката палитра от професионални умения, технологични инструменти и методи за обработка на визуалното съдържание, с които боравим.

 

  • Растерна графика
  • Векторна графика
  • Кинематография
  • Видео монтаж
  • Компютърна анимация
  • Фотография
  • Илюстрация
  • Типография
  • Дигитализиране на шрифт