subheader_technology

Информационна сигурност

Одит за установяване на съответствие с минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност съгласно едноименната наредба

 

 

 

Мрежова инфраструктура

Одитът на ИТ системи е част от технологичните услуги, който е тясно свързан с оценката на състоянието на информационните системи, оценка на риска и стратегическото прилагане на целите на организацията от ИТ отдела.

 

 

 

Безжична мрежова инфраструктура

Обследване на всички активни устройства към момента на проверката, които представляват част от текущата Wireless инфраструктура.

 

 

 

Сървърна инфраструктура и системен софтуер

Обследване и анализ на наличните сървъри, които функционират в експлоатационната сървърна инфраструктура.

 

 

 

Инфраструктура за съхранение на данни

Обследване и анализ на наличната инфраструктура за съхранение на данни, които функционират в експлоатационната среда.

 

 

 

Виртуална инфраструктура

Обследване и анализ на виртуална инфраструктура, която функционира в експлоатационната среда.

 

 

 

Десктоп инфраструктура

Обследване и анализ на до 30 потребителски компютри от текущата десктоп инфраструктура.

 

 

 

Анализ на наличните методи, системи и процеси за управление на сигурността на информацията

Обследване и анализ на наличната методи, системи и процеси за управление на сигурността на информацията спрямо световни добри практики и стандарти.

 

 

Научете повече: