subheader_outsourcing

Комуникационни услуги

 

 

  • Интернет свързаност на офиса
  • Мрежова свръзаност
  • Телефония
  • Факс услуги
  • Мобилна телефония
  • Мобилен е-мейл
  • Видеоконферентни системи