subheader_индустриални компютри

Транспорт

Транспорт

 

Индустриалните решения в сектор транспор се характеризират с непрекъсната работа в екстремни условия и нарастващи изисквания към производителността. Оборудването (най-често индустриални таблети, PDA устройства и други мобилни устройства) е необходимо да покриват специфичните стандарти в зависимост от типа на транспортното средство (мореплавателен, железопътен, автомобилен) и същевременно да притежава необходимата производителност, за да предложи качествени услуги на пътниците, комфорт и безопасност.

 

Свързани продукти:

  • 10,1" Display
  • 7“ Seat-Back Display