subheader_сървъри

Непрекъсваемо ел. захранване

Риск Електроник ООД, в партньорство с най-големите производители на UPS устройства, предлага широка гама от устройства и пълен пакет услуги в сферата на непрекъсваемото електрическо захранване. Базирани на иновативните технологии решения от този тип могат да бъдат бързо инсталирани и конфигурирани за работа. Изградените от Риск Електроник системи се характеризират със значителна гъвкавост, необходима при промяна на необходимия капацитет/мощност.

 

• Приспособимост – бърза и безопасна адаптиране към разнообразни електрически мрежи, товари и среди;

 

• Интелигентност – понижаване на оперативните разходи, чрез възможности за детайлно управление на мощностите;

 

• Гъвкавост – мащабируема модулна архитектура с възможност за значително намаляване на времето за профилактика и ремонт (MTTR);

 

• Висока ефективност – намален PUE при ниско натоварване;

 

• Надеждност – устройства проектирани без единична точка на отказ.