subheader_outsourcing

Други

 

 

  • Подготовка на оборудване за скрап
  • Подготовка на оборудване за дарение
  • Почистване и редовна поддръжка на ИТ оборудване
  • Подготовка на ИТ оборудване за изпращане от/до клон на банката
  • Инвентаризация на ИТ оборудване
  • Инсталация/подмяна на модулни хардуерни компоненти на ИТ оборудване