информационна_сигурност

Основни принципи

Крайният резултат, който трябва да бъде постигнат – предаване на фактологична информация на целева група от хора, чрез структурно организирана, ергономично функционална художествена система с ясни семантични определения.

 

ЧЕТЛИВОСТ
Колко отчетливи са знаците един от друг? Шрифтове, които са модулни или геометрични, могат да бъдат по-малко четливи от тези с по-органичен и индивидуален характер.
АТРАКТИВНОСТ
Колко запомнящ е дизайна? Колко уникални са детайлите? Изглежда ли невероятно, когато го видите за първи път?
ИНФОРМАТИВНОСТ
Отговаря ли на поставените цели и удовлетворява ли търсенето на потребителите?

 

Целта на професионалния медиен дизайн е – визуализиране на съдържание чрез единна художествена информационно-комуникационна система.

 

За правилното определяне на целите и задачите, за създаването на концепцията и дизайна, както и подбора на изобразителните средства на медийното съдържание е задължително провеждането на първоначално предпроектно изследване.