subheader_сървъри

Облачни услуги

Съществуват редица предимства за бизнеса при използването на web и облачни услуги вместо изграждане сложна ИТ инфраструктурна среда. Разбира се това е стъпка, която трябва да бъде внимателно обмислена и предприета в начален стадии на реализиране на бизнес проект и/или при предстояща експанзия. Често обаче дори след изграждане на инфраструктурно решение касаещо основните бизнес процеси в организацията, се явява необходимост от внедряване на спомагателни информационни системи. След сериозна инвестиция на ресурси и време Риск Електроник изгради партньорства с водещи компании в конкретни сектори, за да отговори на нуждите на бизнеса, и да предостави възможност на своите клиенти да се възползват от облачни услуги в няколко направления.

 

• Корпоративни социални мрежи – използвайки интерфейс близък до социалните мрежи, но даващи мощни инструменти за организация и колаборация на персонала, това са системи, които се възприемат лесно от персонала и се използват постоянно в ежедневната работа.

 

• Управление на мобилни устройства (MDM, EMM решения) – все повече корпоративна информация е достъпна за мобилните устройства на служителите. Контролът на тези устройства е приоритетна задача при осигуряване приемливо ниво на информационната сигурност в организацията.

 

• Системи за мониторинг на транспортни средства – следи и изпраща в облачна структура всички параметри при движение на автомобилите и спомагаща за извеждането на детайлни справки за начина на шофиране, посетените места, средния разход на гориво и т.н. е решение, което може да спомогне за по-ефективното използване на автопаркана организацията.