subheader_индустриални компютри

Медицински цели

Медицински цели

 

В отговор на основните информационни нужди в здравеопазването за обработка и споделяне на данни в реално време, изображения с висока разделителна способност и графични дисплеи, ние предлагаме креативни, ком пактни решения, които не само повишават качеството, а и позволяват медицинско обслужване навсякъде.

 

Свързани продукти:

  • Mobile Medical Data Terminal
  • Mobile Clinical Assistant
  • Medical Station