subheader_индустриални компютри

Сградна автоматизация

Сградна автоматизация

 

Част от индустриалинте решения представляват  по своята същност сградна автоматизация, която има за цел да предложи автоматичен централизиран контрол на отопление, вентилация и климатизация, осветление и други системи, чрез система за автоматизация и управление на сграда. Тя предлага по-добър комфорт, ефективна работа на инсталациите, намаляване на консумацията на енергия и оперативните разходи, както и подобряване на жизнения цикъл на комуналните услуги.

 

Свързани продукти:

  • WebAccess HMI/SCADA Software
  • Energy Data Concentrators
  • Serial Device Server