subheader_сървъри

Десктоп виртуализация

Десктоп виртуализацията дава възможност за централизиране и окрупняването на изчислителния ресурс, без това да повлиява негативно на работата на потребителите:

 

• На потребителите се предоставя възможност за достъп до „виртуален компютър“ използвайки „тънки“ клиенти и/или мобилни устройства, което превръща работното място във все по-гъвкаво понятие.

 

• Разгръщане на цялостно решение, което обхваща терминални, хардуерни, софтуерни, мрежови и консултантски услуги без компромис в сигурността.

 

По отношение на софтуерната архитектура Риск Електроник си партнира успешно с производителите на най-популярните платформи (Fusion Cloud, Userful Multiplatform, Microsoft Multipoint, Citrix и др.).