subheader_news

Умни сгради

Хората прекарват в сгради средно 80% от живота си, без значение дали: у дома, в офис, в училище или в болница и т.н.. Статистиката показва, че разходите по поддържане на сградите, който организациите правят, са на втора място (след заплатите на служителите). Затова не е изненада, че стремежът на фирмите е в посока повишаване на ефикасността и намаляване на разходите.

 

 

Приложения

 

  Управление използването на осветление;
  Управление използването на водни ресурси;
  Управление използването на електроенергия;
  Контрол на достъпа;
  Контрол на температурата;
  Пожароизвестяване;
  Видеонаблюдение.