subheader_projects

Здравеопазване

Какви са ползите от дигитална медия в здравното заведение?

 

Всеки от нас, който е седял в очакване пред кабинета на лекаря или в приемната на спешното отделение знае колко бавно и мъчително тече времето. Инсталирането на система от типа диджитал сайнидж (digital sigange) на подходящите места – на рецепцията, в приемните или пред кабинетите, би подобрило като цяло качеството на обслужване на пациентите, тяхната информираност и би допринесло за добрия имидж на здравното заведение, в условията на ежедневна конкуренция.

 

Диджитал сайнидж системата е и възможност за всеки лекар-специалист нагледно да представи своя опит, специализации и успехи, да предложи допълнителни здравни услуги или процедури. По същия начин всяка клиника или болница би могла да информира пациентите и посетителите за професионализма и постиженията на своите екипи от лекари и специалисти, да привлече пациенти и да генерира приходи.

 

Инсталирането на диджитал сайнидж система в здравното заведение би допринесло за:

  • Подобряване имиджа на здравното заведение и отличаване от конкуренцията.
  • Навременно информиране на пациентите за предлаганите основни и допълнителни здравни услуги.
  • Възможност за пациентите да получат необходимата за тяхното лечение и здраве превантивна и полезна информация и съвети.
  • Ефективно рекламиране на подходящи продукти и лекарствени средства в подходящо време, на подходящите целеви групи пациенти.