subheader_service

Усъвършенстваща

Има за цел да подобри работата на информационните системи в компанията като модифицира съществуващи или добавя нови такива. Този вид системна поддръжка се извършва, за да отговори на допълнителните нужди на потребителите, които могат да се дължат на промени в организацията или извън нея. Външните промени са предимно промени в околната среда, които при липса на поддръжка на системата могат да направят информационната система неефективна и неефикасна. Тези промени могат да включват:

 

Промени в нормативната уредба и закони;
Икономически и конкурентни условия;
Нови технологии.

 

РИСК Електроник ООД предлага широк набор от решения в областта на информационните технологии. Системната поддръжка на всяко едно решение е важна част от имплементацията, за да може клиента да получи удовлетворителен и траен във времето резултат, без да е необходимо да влага допълнителен ресурс и да усъвършенства компетенции в сферата на имплементираното решение. Изборът на стратегия за системна поддръжка е решение на клиента, което може да бъде удовлетворено по най-добрия начин от специалистите на РИСК 

Електроник ООД.